Generalforsamling med tilmelding

 • Dato:

20. juni 2021 Practica fra kl. 12.00 og generalforsamling fra kl. 14.00 i Lunden

Af hensyn til indkøb vil det være praktisk, at du tilmelder dig på:  tango@tangosilkeborg.dk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (på valg er Ib, Leo og Anny)
 8. Valg af to suppleanter (p.t. er det Jørn og Birthe)
 9. Valg af to revisorer (p.t. er det Poul og Eugene)
 10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

 

← Tilbage til kalender

 

tangosilkeborg.dk © 2021   prod.: 1HG.dk

Argentinsk Tango Silkeborg
Vestergade 74
8600 Silkeborg
tango@tangosilkeborg.dk

www.tangosilkeborg.dk