Generalforsamling

 • Dato:

 

Ordinær generalforsamling 27. marts kl. 19.30

Dagsorden:

 1.         Valg af dirigent
 2.         Formandens beretning
 3.         Debat om aktivitetsniveauet i foreningen med baggrund i         tilfredshedsundersøgelse
 4.         Debat om organiseringen af undervisningen fremover
 5.         Regnskab for 2018 v. kassereren
 6.         Fastsættelse af kontingent for 2019
 7.         Budget for 2019 v. kassereren
 8.         Indkomne forslag
 9.         Fastsættelse af practica – priser
 10.         Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 11.         Valg af to bestyrelsessuppleanter
 12.         Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 13.         Evt.

Såfremt der ikke er indkommet yderligere forslag senest d. 20. marts 2019, betragtes denne dagsorden som endelig
Foreningen vil være vært med lidt fortæring forud for generalforsamlingen. HUSK derfor afbud, hvis du er forhindret i at komme til mødet.

Fra kl. 18.00 – 19.30 vil der være fælles dans for alle!

← Tilbage til kalender

 

tangosilkeborg.dk © 2019   prod.: 1HG.dk

Argentinsk Tango Silkeborg
Vestergade 74
8600 Silkeborg
tango@tangosilkeborg.dk

www.tangosilkeborg.dk