Generalforsamling og milonga

 • Dato:

Fælles milonga efterfulgt af generalforsamling.

VIGTIGT! VIGTIGT! Medlemmerne forventes at melde afbud, hvis de ikke kan komme til generalforsamlingen. Det kan ske på foreningens mailadresse tango@tangosilkeborg.dk – senest mandag d. 19. marts 2018

Der serveres et glas vin og en sandwich efter generalforsamlingen!

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2017 ved kassereren
 4. Fastsættelse af kontingent for 2018
 5. Budget for 2018 ved kassereren
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af practica-priser
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Theis (modtager genvalg), Svend Åge (modtager genvalg, Simon (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Karin (modtager genvalg) Bodil (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant: På valg er Poul og Eugene og suppleant har i år været Per, der ikke længere er medlem af foreningen 
 11. Dialog om udvalgte punkter i formandens beretning med mulighed for efterfølgende beslutninger på generalforsamlingen
 12. Evt.

Såfremt der ikke er indkommet yderligere forslag senest 14. marts 2018, betragtes denne dagsorden som endelig.

På foreningens vegne

Svend Åge Munch (formand)

← Tilbage til kalender

 

tangosilkeborg.dk © 2018   prod.: 1HG.dk

Argentinsk Tango Silkeborg
Vestergade 74
8600 Silkeborg
tango@tangosilkeborg.dk

www.tangosilkeborg.dk