Generalforsamling

 • Dato:

Indkaldelse til generalforsamling

i Lunden med efterfølgende dans

Dato: 20. marts 2024 19:00 – 22:30

I lighed med tidligere generalforsamlinger vil vi gerne
kombinere generalforsamlingen med noget tangodans.
Vi byder på kaffe og ostebord fra kl. 19.00, og af den grund har vi brug for tilmelding
til generalforsamlingen.

Vi håber på et godt fremmøde 

Ordinær generalforsamling
i tangoSilkeborg 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsordenen
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab for 2023 v. kassereren
 6. Budget for 2024 v. kassereren
 7. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for 2024
 8. Punkter til debat:
  · Evaluering af nytårsmilongaen 13. januar 2024
  · Tanker om specielle aktiviteter 2024
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Theis, Svend Aage –
  desuden ønsker Jørn at udtræde af bestyrelsen
 11. Valg af to bestyrelsessuppleanter: P.t. John
 12. Valg af to revisorer: P.t. Kristian og Eugene
 13. Evt.

Såfremt der ikke er indkommet yderligere forslag
senest onsdag d. 13. marts 2024, 

betragtes denne dagsorden som endelig.

Svend Aage Munch (formand)

← Tilbage til kalender

 

tangosilkeborg.dk © 2024   prod.: 1HG.dk

Argentinsk Tango Silkeborg
Vestergade 74
8600 Silkeborg
tango@tangosilkeborg.dk

www.tangosilkeborg.dk