Generalforsamling

 • Dato:

11. marts 2020 kl. 19.30 i Lunden

– der er dans fra kl. 18.00 til 19.30!!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning – understøttet af powerpoint.
 4. Debat om foreningens praksis med gentagne indmeldinger af hensyn til indhentning af data og betaling af medlemskontingent på hjemmesiden
 5. Debat om aktivitetsniveauet i det forløbne år
 6. Debat om organiseringen af undervisningen fremover
 7. Regnskab for 2019 v. kassereren
 8. Fastsættelse af kontingent for 2020
 9. Budget for 2020 v. kassereren
 10. Indkomne forslag
 11. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af to bestyrelses suppleanter
 13. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 14. Evt.

Såfremt der ikke er indkommet yderligere forslag til dagsordenen senest d. 4. marts 2020, betragtes denne dagsorden som endelig.

Foreningen vil være vært med lidt fortæring forud for generalforsamlingen

Svend Aage Munch (Formand)

← Tilbage til kalender

 

tangosilkeborg.dk © 2020   prod.: 1HG.dk

Argentinsk Tango Silkeborg
Vestergade 74
8600 Silkeborg
tango@tangosilkeborg.dk

www.tangosilkeborg.dk